Begoña Tena                 


  • .s/t. 2000_________

    [Valencia]

    Begoña Tena cursa estudios de Historia da Arte e Arte Dramático en Valencia e, paralelamente, visita a facultade de BBAA asistindo a asignatura de Performance. Dende 1996 participa en diferentes agrupacións con proxectos de teatro experimental e de rúa. Dende o 2000 a súa  actividade vaise centrando na performance, con traballos individuais e colectivos, amosando especial interese polos espacios públicos urbanos. Actualmente traballa cun equipo creativo na realización de programas infantís para televisión e, de xeito individual, en talleres de educación creativa para nenos.

-->