Joan Casellas                 


  • .Acció de 7 botons. 1997_______________

    [Barcelona]

    Artista de acción e documentalista publicou numerosos textos sobre acción e performance. Co seu Archivo AIRE recompilou mais de dez mil fotografías sobre acción no estado español, organizando exposicións e encontros de acción mostrando o seu traballo en todo o estado español e en numerosas cidades de Europa e América.

-->