Carlos Llavata                   • .Acción Valencia____________

    Vive e traballa en Madrid. É graduado pola Gerrit Rietveld Acade-mie de Ámsterdan e licenciado na Facultade de Belas Artes da Universitat Politècnica de València e na Escuela Superior de Ce-rámica de Manises de Valencia.

    Desde mediados da década de 1980, coa escultura e partindo do barro, estivo moi centrado no potencial enerxético da arte e a súa capacidade de liberalización, rexeneración e mesmo de curación.

    Participou en máis de cen mostras colectivas internacionais e nacionais con arte de acción, video screenings, e escultura/instalación; realizou sete exposicións individuais: Zé dos Bois (Portugal); Golden Threat Gallery (Belfast), Sign Gallery (Holanda); Museo Volf Wostell (Cáceres); invitado no museo Carrillo Gil (México DF); Chámalle X (Pontevedra); Observatori 5 (Valencia); Sonar e Loop Festival (Barcelona); Arco (Madrid); Bienal Deformes (Santiago de Chile); Mission Cultural Center (SF, California); Cyberyaya Uni-versity (KL, Malaisia); Interackje (Cracovia), entre outros.

    Ademais impartiu obradoiros e conferencias en distintas universidades e espazos culturais e foi profesor adxunto na universidade de verán European Exchange Academy Beelitz (Berlín).
-->