Yolanda Pérez                 


 • . A acción nunha Pontevedra absurda, brillante e famenta (ao xeito de Max Estrella) ______________
  .28 MIN. ____


  .Ignacio Pérez-Jofre_______________

  Descargar texto crítico

  Madrid, 1964.
  Villamuriel de Campos, Dublín e Madrid son os seus lugares de constante intemporalidade.

  Como poeta discursiva publicou a súa obra en diversos medios escritos dende 1991, como poeta visual expuxo de modo colectivo dende o ano 1995, como performercomeza a súa actividade en 1994 e como mail-artistaparticipou en exposicións regularmente. Participa en lecturas poéticas, en presentacións, en coloquios, en conferencias e imparte obradoiros de poesía visual e de arte de acción.
  Cofundadora e codirectora de Alabastro, revista de creación poética (1993-1998).
  Editora de Experimenta…, revista de creación poética experimental dende 1998.
  Dende o ano 2002, como membro do Colectivo YEA!, coordina os encontros de poesía e de acción Ven Y Vino na galería El Mono de la Tinta, en Madrid.


-->